Det er et yndigt land

Är i Skåne och upplever hur vackert det är här. Böljande fält! Havsutsikt! Glesa träd längs en 70-väg utan mitträcke! Etc. Nu är det dock slut på det vackra eftersom jag befinner mig på ett mallat hotell där den mest pikanta inredningsdetaljen är tevens röda standbylampa. Skit samma, nu ska jag sova, ska gå upp 6.45 i morgon och leda detta gäng genom en dag av eventuella vinster och förluster men med umgänges- och underhållningsgaranti. Hej

Ett gästspel

2015-10-08 11.29.17 1

Vad roligt vi hade, vad roligt de hade, utan att vi ens talade samma språk. I idrottens värld kommer man långt med gester och tecken och genom att härmas, genom att skratta och le. Jag hoppas de kommer tillbaka.

Något försök borde ju vara det sista

2015-10-08 11.29.18 1

Det verkar som att de senaste ägarna till det lilla gatuköket vid busshållplatsen har gett upp. Vilken gång i ordningen det är vet jag inte, efter sju år på Marklandsgatan har jag liksom tappat räkningen på alla gånger någon försökt få igång en fungerande affärsverksamhet i den där skokartongsliknande byggnaden. Det är någonting med läget, förmodligen ligger den för långt från hållplatsen och för långt från Pressbyrån och för långt från de som bor runtomkring. Kanske handlar det om byggnadens utstrålning, det känns liksom provisoriskt.

Återstår att se hur länge nästa ägare kommer härda ut

Ni får tala till mitt vänstra öra så länge

Mitt högra elektroniska öra började spraka och sedan blev det tyst. Med anledning av detta har jag i dag varit i kontakt med hörsel- och dövverksamheten på Sahlgrenska sjukhuset. Det är alltid en upplevelse eftersom personalen där tillhör de mest artikulerande och fonetiskt tydliga varelserna vi har på vår jord. Det börjar redan i telefon. “VÄLKOMMEN TILL HÖRSEL- OCH DÖVVERKSAMHETEN PÅ SAHLGRENSKA SJUKHUSET” skriker en helt brusfri mansröst som aldrig ens tittat på en kopp sprit eller annan sludderframkallande substans. När man sedan rent fysiskt kommer till receptionen blir man anvisad att “GÅ. TILL. DET. LILLA. BORDET. DÄR. BORTA. (pekar och viftar med hela armen) OCH. FYLL. I. EN. BLANKETT (nickar uppfordrande)”. Jag tycker mycket om denna verksamhetsanpassning av mellanmänsklig kommunikation.

Hur som helst är jag tydligen halvdöv i upp till två veckor nu vilket bekymrar mig en aning

Söndag 4 oktober 2015

Samtidigt som jag ägnade mig åt ideellt arbete i åtta timmar i sträck (mycket sådant denna helg) verkar barnet ha kommit till världen. Jag skriver verkar, för jag har inte haft direktkontakt med föräldrarna än – bara blivit tipsad av en centralt placerad källa. Men det är ju fantastiskt. Livets mirakel. Hurra!